Cultivant connexions: El creixement de les xarxes socials temàtiques en agroecologia

This article is also available in English, Portuguese and Spanish.
EN | PT | ES

 

Cultivant connexions: El creixement de les xarxes socials temàtiques en agroecologia 

Les xarxes socials temàtiques ofereixen a les persones interessades en l'agroecologia una plataforma per a connectar, col·laborar i compartir coneixements. A diferència de les seves homòlogues convencionals, aquestes xarxes socials temàtiques eviten el soroll dels temes d'interès general, oferint un espai dedicat a àmbits concrets. 

Aquestes plataformes són especialment eficaces quan faciliten les connexions entre agents d'una cadena de valor i entre persones que difícilment poden interactuar cara a cara. També són particularment rellevants quan existeix una demanda de crear comunitat i hi ha un objectiu comú, la qual cosa significa que la majoria de les interaccions -intercanvi d'experiències, consells, reptes i solucions- donen lloc a una cooperació més profunda. 

XARXES AGRÍCOLES 

El moviment agroecològic, l'objectiu del qual és aconseguir la sostenibilitat tècnica, social i mediambiental del sistema alimentari, és un marc ideal per a aquestes xarxes socials temàtiques. Aquest moviment, que inclou els sistemes agroforestals i l'agricultura mixta, està atraient cada vegada més interès gràcies a la seva capacitat per a crear resiliència enfront del canvi climàtic, el creixent cost d'inputs com a fertilitzants, combustibles i productes agroquímics, així com per les fluctuacions del mercat i les preocupacions socials entorn de l'impacte ambiental de l'agricultura i ramaderia convencionals.   

Els agricultors de tot el món adopten cada vegada més enfocaments agroecològics per a protegir els seus sòls, millorar la biodiversitat i reforçar la resistència dels seus sistemes enfront dels reptes relacionats amb el clima. No obstant això, l'èxit en l'adopció d'aquestes pràctiques depèn de la disponibilitat d'un recurs crucial: el coneixement, adquirit a través de l'experiència, l'intercanvi i la recerca. Malgrat aquesta tendència, els enfocaments agroecològics encara disten molt de ser predominants entre productors, empreses transformadores i de distribució, entitats consultores, acadèmiques, professionals i responsables polítics. La comunitat agroecològica, per tant, necessita una connexió i una retroalimentació entre els diferents actors de la cadena de valor. 

Captura de pantalla de la xarxa social temàtica Landfiles. Foto: Baptiste Dekeyne 

LANDFILES

Una plataforma que està ajudant en aquest sentit és l'aplicació Landfiles, que en les seves pròpies paraules pretén "donar suport i accelerar el desenvolupament de noves tècniques agroecològiques". Landfiles és una xarxa social per a agricultors que permet als seus usuaris compartir informació, observacions i coneixements sobre les seves finques, incloent fotografies, estudis i experiments. Aquests continguts es poden classificar de múltiples maneres, per exemple, per zones geogràfiques, tipus de cultiu i tipus d'explotació. Tota aquesta informació està a la disposició dels usuaris en grups temàtics. La plataforma també fomenta la interacció entre agricultors i altres persones interessades, com a professionals, consultors i investigadors, gràcies al seu xat.  L'aplicació es va originar a França, però des de llavors s'ha expandit internacionalment. 

Un dels 450 grups existents en l'aplicació és la Comunitat de sistemes agroforestals i cultius mixtes, centrada en els sistemes agroforestals i d’agricultura  mixta en la Península Ibèrica. Té contribucions en espanyol, català i portuguès. Establert a l'abril de 2023 en el marc dels projectes Transition i LIFE AgroForAdapt, aquest grup va aconseguir els 93 membres al novembre de 2023, quan dos projectes addicionals, AGROMIX i DigitAF, es van unir a la iniciativa, i ja supera el centenar a principis de 2024. 

El seu objectiu és servir de punt de trobada per a les persones interessades en els sistemes agroforestals i l'agricultura mixta, amb especial atenció als agricultors i ramaders. La intenció és que aquest grup faciliti les interaccions dins de la plataforma i fora d'ella, per a això s'organitzen reunions periòdiques virtuals per a debatre temes específics entre els membres del grup, compartir problemes i solucions, i altres activitats que els membres vulguin organitzar. Aquest grup és gratuït i està obert a l'adhesió de més membres, projectes i entitats.  

Una publicació en les xarxes socials de Landfiles mostra una granja a França. Foto: Baptiste Dekeyne 

 

UNA PLATAFORMA PER AL CANVI  

El fundador i director general de Landfiles, Nicolas Minary, afirma que “la contribució al sector agrari de l'aplicació radica en la seva capacitat per a facilitar l'aplicació d'un seguiment detallat de les pràctiques agràries". El grup Comunitat de sistemes agroforestals i cultius mixtes permet als seus membres obtenir informació valuosa sobre l'augment de la productivitat, la rendibilitat i la sostenibilitat dels sistemes agroforestals i els cultius mixtes".  

També assenyala que “en oferir l'oportunitat de compartir i debatre les experiències dels agricultors i ramaders, així com d'estar al dia de les formacions i publicacions sobre aquesta temàtica, Landfiles fomenta un intercanvi actiu dins d'aquesta Comunitat. Aquesta plataforma també enriqueix la base de coneixements sobre sistemes agraris resilients, en permetre als seus membres documentar i intercanviar pràctiques innovadores, contribuint a un avanç col·lectiu cap a mètodes més eficients i sostenibles”.  

Jaime Coello, coordinador de LIFE AgroForAdapt del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) afirma que “la comunitat espanyola i portuguesa de sistemes agroforestals moderns està composta per pioners dispersos pel territori, la majoria dels quals han instal·lat els seus sistemes sense subvencions i amb poc suport tècnic. Eines com aquesta permeten donar a aquestes persones visibilitat i suport, facilitant així l'adopció d'aquestes pràctiques essencials en el futur per part de nous productors”.

 

En els sistemes agroforestals la vegetació llenyosa (arbres i/o arbustos) es combina estratègicament amb cultius o bestiar per a crear interaccions mútuament beneficioses. El resultat és un agroecosistema divers i sostenible, que ofereix avantatges com l'augment de la productivitat, la biodiversitat, la millora de la salut del sòl i una major resistència als canvis ambientals.

L'agricultura mixta consisteix en la combinació en un mateix terreny de diversos cultius, o d'aquests amb un ús ramader. El seu objectiu és diversificar les activitats agràries, optimitzar l'ús dels recursos i augmentar la productivitat global.

TREEFILES  

Un altre projecte de finançament europeu que impulsa una xarxa social temàtica en el moviment agroecològic és AGROMIX, que reuneix investigadors, agricultors i responsables polítics. L'objectiu principal del projecte és orientar la transició cap a una agricultura resistent, un ús eficient de la terra i unes cadenes de valor agrícoles sostenibles a Europa. Un dels principals resultats del projecte és TreeFiles, una eina innovadora, disponible des de desembre de 2023, que s'ha desenvolupat juntament amb Landfiles i es compartirà en tota la seva xarxa. 

La missió principal de TreeFiles és proporcionar als agricultors recomanacions per a l'elecció d'arbres adaptats a les seves condicions de clima, sòl i gestió. D'aquesta manera, serveix de suport a la implantació de sistemes agroforestals, contribuint als objectius més amplis de sostenibilitat del projecte AGROMIX. 

TreeFiles no és només una eina interactiva, sinó també una plataforma que fomenta la interacció entre els seus usuaris, principalment agricultors. En ella poden compartir les seves experiències i rebre aportacions d'altres persones que es troben en situacions similars. Aquest enfocament col·laboratiu i interactiu pretén crear un ecosistema de coneixement compartit i millora col·lectiva. 

Una vegada més, un aspecte interessant d'aquesta funció radica en el seu accés gratuït, la seva interfície fàcil d'utilitzar i el seu enfocament pràctic, buscant facilitar que agricultors amb diversos orígens i nivells d'experiència puguin beneficiar-se del poder de la col·laboració, la tecnologia i el compromís compartit per una agricultura sostenible i resilient a Europa. Andrew Dawson, investigador agroforestal de la Universitat de Wageningen i responsable de l'aplicació TreeFiles, afirma: “Quan vam començar el projecte AGROMIX vam parlar amb molts agricultors, assessors i investigadors sobre quines eines digitals podrien ser-los més útils per a la implantació de sistemes agroforestals. Les seves dues prioritats principals van ser l'intercanvi entre iguals i la informació sobre arbres". 

I afegeix: "Estem encantats amb la col·laboració amb Landfiles, ja que ens ha permès treballar junts per a donar resposta a aquestes dues prioritats. És una plataforma en la qual els usuaris poden portar els sistemes agroforestals al següent nivell, tant a escala nacional com internacional. És una iniciativa fantàstica i animem a altres a participar". 

AMB VISIÓ DE FUTUR  

Els reptes moderns requereixen solucions modernes, i en resposta a les creixents crides perquè la producció agrària sigui més sostenible, les xarxes socials temàtiques poden ajudar a donar impuls a l'adopció de pràctiques agroecològiques. No sols promouen l'intercanvi de coneixements en funció de la geografia, el sistema agrari i el tipus de cultiu, sinó que posen la creació i transferència de coneixement en mans dels agricultors i ramaders. 

go back

Top

crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram