Country

Category

Why so many Polish farmers are embracing agroforestry

The EURONEWS channel showed a short film on the development of agroforestry in Poland. Farmers practicing agroforestry are mainly motivated by environmental concerns, however they are also able to obtain additional products and potential profit. The newly created support instruments of the Common Agricultural Policy are also of great importance. Experts see major opportunities in mitigating the effects of climate change and protecting biodiversity through agroforestry practices.

Polish

Dlaczego tak wielu polskich rolników wybiera agroleśnictwo

Na kanale EURONEWS wyświetlono krótki film dotyczący rozwoju agroleśnictwa w Polsce. Farmerzy praktykujący agrolesnictwo są motywowani głównie względami środowiskowymi, jednakże potrafią też uzyskać dodatkowe produkty i potencjalny zysk. Duże znaczenie maja także nowowprowadzone instrumenty wsparcia przez Wspólną Politykę Rolną. Eksperci upatrują duże szanse w ograniczeniu sutków zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności przez praktyki agroleśnie.
Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram