Trees and field margins - techniques, species selection - effectiveness in water retention

Trees and field margins on arable land provide a great deal of plant and animal biodiversity and associated ecosystem services. However, in order to ensure the effectiveness and sustainability of such landscape elements on arable land, care must be taken to ensure their good and rational design. The document separetly approaches the establishment of field margins and various forms of agroforstry to best suit local conditions and needs.

 

Polish

Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody

Zadrzewienia oraz miedze na obszarach uprawnych zapewniają dużą różnorodność biologiczną roślin i zwierząt oraz ekosystemowych usług z nimi związanych. Jednakże, w celu zapewnienia skuteczności i trwałości takich obiektów na gruntach ornych, trzeba zadbać o ich dobre i racjonalne zaprojektowanie. Dokument osobno podchodzi do zakładania miedz śródpolnych oraz różnych form zadrzewień w celu ich jak najlepszego dopasowania do lokalnych warunków i potrzeb.    

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram