Lecture on agroforestry and sylvopastoralism

The event was organized by the HORB Foundation. The presentation included an introduction to regenerative agriculture, agroforestry, in particular sylvopastoralism and related new instruments of the Common Agricultural Policy after 2023 with a special focus on support for Permanent Grasslands.  Participants were local farmers interested in implementing agroforestry and other regenerative farming practices.

 

Polish

Wykład na temat agroleśnictwa i sylwopastoralizmu

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Wspierania Bioróżnorodności HORB. Prezentacja zawierała wprowadzenie do rolnictwa regeneratywnego, agroleśnictwa, w szczególności sylwopastoralizmu  i powiązanych z nimi nowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Trwałych Użytków Zielonych.  Uczetnikami byli lokalni rolnicy zainteresowani wdrazaniem agroleśnictwa oraz innych praktyk rolnictwa regeneratywnego.   

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram