Country

Category

It's raining a lot, but we are still in danger of drought - why? | Debate

What is the situation of Poland in terms of water resources and water demand? Which water management practices are increasing the hydrological crisis and which are effective forms of fighting drought? What changes to agriculture, urban planning and household operations are necessary to prevent drought? One of the answers is agroforestry.

Polish

Pada i pada, a nam grozi susza – dlaczego? | Debata

Jak wygląda sytuacja Polski w kontekście zasobów wodnych i zapotrzebowania na wodę? Jakie praktyki w gospodarowaniu wodą pogłębiają kryzys hydrologiczny, a jakie są skuteczną formą walki z suszą? Jakie zmiany w rolnictwie, planowaniu urbanistycznym i funkcjonowaniu gospodarstw domowych są konieczne, by przeciwdziałać suszy? Jedną z odpowiedzi są praktyki agroleśne.

Visit website
go back

Top

COORDINATOR
Dr. Sara Burbi - Centre for Agroecology, Water and Resilience - Coventry University, Ryton Gardens Campus, CV8 LG, UK
crossmenuarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram